Home     Werkwijze     In geval van overlijden     Rouwvervoer     Monumenten / kelders  
Fotoalbum   Wilsbeschikking / begrafeniskosten     Contact
     
    Wilsbeschikking & Begrafeniskosten

Wilsbeschikking
Steeds meer mensen regelen bij leven al veel zaken voor hun begrafenis. In een wilsbeschikking kunt u heel concreet aangeven hoe u wilt dat uw begrafenis zal worden verzorgd. U kunt deze wilsbeschikking bij Begrafenisonderneming de Jongh telefonisch of per e-mail aanvragen. Dan wordt deze snel en kosteloos per post naar u verzonden.

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om onze wilsbeschikking digitaal te ontvangen. Bij een herdruk van het huidige boekje, medio 2022, zal die optie wel mogelijk zijn.

Begrafeniskosten
Omdat een begrafenis maatwerk is gezien de vele keuzemogelijkheden kunnen wij niet zomaar zeggen wat een begrafenis kost. Het is echt nodig om te weten van welke diensten en producten gebruik zal worden gemaakt. Daarbij zijn de kosten en mogelijkheden van diverse Gemeentelijke of kerkelijke begraafplaatsen erg uiteenlopend. Wij hanteren geen standaard tarievenlijst waar op alles wat men denkt nodig te hebben ‘afgevinkt’ kan worden, omdát het maatwerk is. Aan iemand anders vragen 'wat een begrafenis kost' is dan vaak ook niet een goede optie. Echter begrijpen wij goed dat de financiële kant rondom een begrafenis belangrijk kan zijn. Daarom willen wij hierover wel graag open en helder met u communiceren. Enerzijds komt er gaandeweg het regelgesprek voor een begrafenis al het één en ander ter sprake over kosten. Anderzijds kunnen veel kosten al van te voren bij u bekend zijn. Graag komen wij, geheel vrijblijvend, met u in gesprek over begrafeniskosten. Dan kunnen wij precies te weten komen wat uw wensen zijn en kunt u zich laten informeren over verdere mogelijkheden, diensten en producten zodat wij voor u een passende en heldere kostenbegroting kunnen opstellen. Dat kan op verschillende manieren:

- Persoonlijk en vrijblijvend informatief gesprek bij u
   thuis of op ons kantoor (onze voorkeur)
- Persoonlijk en vrijblijvend informatief gesprek via een belafspraak
- Invullen van een wilsbeschikkingsboekje waarin alle vragen rondom
   een begrafenis zijn opgenomen. Deze weer aan ons retourneren of
   doornemen in een persoonlijk gesprek

Wanneer uit uw informatie blijkt dat de financiële middelen niet toereikend zijn dan denken wij graag met u mee. Er is altijd een mogelijkheid om kosten te reduceren of elders hulp te vragen. Het is ook mogelijk om een bedrag uit uw vermogen alvast te reserveren voor de begrafeniskosten. Hiervoor heeft Begrafenisonderneming de Jongh een deposito/derden gelden beheersrekening als service om u aan te bieden. Het bedrag dat hierin gebracht en 'opgesloten' wordt is voor u en ons verder niet bereikbaar tenzij het benodigd wordt voor het doel waarvoor het apart gezet is. Jaarlijks kunt u, indien van toepassing, rente over het bedrag ontvangen. Ook kan het voor uw belastingaangifte box 3 gunstiger zijn om een (gemaximeerd) bedrag op deze manier te reserveren. Het blijkt in de praktijk vooral geschikt voor mensen die geen verzekering willen afsluiten, of die vanwege hun leeftijd een hoge verzekeringspremie voor een uitvaartverzekering moeten betalen alsook voor mensen die relatief veel spaargeld bezitten.

Hieronder volgen enkele specifieke voordelen:
- Storting is voor iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheid, mogelijk.
- Het gereserveerde bedrag staat vast tot overlijden en is dan beschikbaar
   voor de begrafeniskosten.
- Tussentijds bijstorten is mogelijk.
- U ontvangt een jaarlijkse bijschrijving van rente, indien van toepassing,
   over het gestorte bedrag.

Graag helpen wij u ook in dit alles om tot een goede beslissing te komen.

 
Contact
 
Wilsbeschikking